Học nhạc cụ tăng IQ lên 10%

Hơn 4.600 đã tham gia cuộc nghiên cứu về việc học nhạc cụ và trí tuệ IQ. Và kết quả cho thấy việc học n hạc cụ giúp tăng IQ là có thật.

Nghiên cứu mới đã tuyên bố rằng học chơi một loại nhạc cụ giúp tăng 10% trí thông minh

Trong một nghiên cứu kéo dài sáu tháng do DIYS.com, cộng đồng DIY lớn nhất thế giới thực hiện. 4.694 tình nguyện viên đã chọn một sở thích mới để thực hiện trong quá trình giãn cách xã hội vì dịch covid-19. Trong số những sở thích được chọn là đan thủ công, tập thể dục và học một nhạc cụ. Sau đó, các tình nguyện viên làm bài kiểm tra IQ, trước khi được phân nhóm theo hoạt động họ đã chọn. Sau sáu tháng, chúng được kiểm tra lại và các nhà nghiên cứu lập chỉ mục và tính điểm trung bình của chúng.

Học nhạc cụ tại Việt Thương

nghiên cứu cho thấy học nhạc cụ giúp thông minh hơn

Mức tăng IQ cao nhất đến từ các nhà sản xuất âm nhạc, tăng điểm trung bình là 9,71% (trong đó nhạc cụ phổ biến nhất là guitar với 31% tình nguyện viên chọn học nó). Trước khi họ học một nhạc cụ, điểm IQ trung bình của các nhạc sĩ mới là 103. Khi họ được kiểm tra lại sau sáu tháng, nó đã tăng lên 113. Điểm số cho các bài kiểm tra IQ, được sử dụng để đo lường các kỹ năng suy luận nhận thức khác nhau, nói chung trung bình khoảng 100.

nghiên cứu cho thấy học nhạc cụ giúp thông minh hơn

Âm nhạc vượt trội so với các sở thích khác bao gồm đan thủ công, có mức tăng điểm trung bình là 9,68% và tập thể dục là 7,37%.

reviewnhaccu