Hợp âm bài hát lý quạ quê

[D] Kêu cái mà quạ kêu, [A] kêu cái mà quạ kêu
Quạ kêu nam [Bm] đáo, tắc đáo nữ [Em] phòng
Người dưng khác họ, chẳng [G] nọ thời [A] kia
Nay [D] dìa thì mai ở, ban [Bm] ngày thì mắc [A] cỡ, tối ở quên [D] dìa

Rằng [Em] a i a ta [F#m] dìa
Lòng [Em] thương nhớ [D] thương
Rằng [Em] a i a ta [F#m] dìa
Lòng [Em] thương nhớ [D] thương [Em][D][Em][D]

reviewnhaccu