Học thanh nhạc như thế nào cho hiệu quả

Phương pháp thị phạm khi học thanh nhạc

Khi học thanh nhạc thì một việc  phạm thị, mô phỏng người dạy thầy cô giáo giảng viên là một cách học thông thường.

Cách học này khá hiệu quả khi học kiểu truyền nghề, học nghề nhưng mà cách học này cũng có những nhược điểm nhất định.

Trong dạy học thanh nhạc, phương pháp thị phạm giữ vai trò quan trọng và ảnh hưởng lớn đến kết quả giờ dạy. Phương pháp thị phạm được

Phương pháp thị phạm là phương pháp luyện tập theo mẫu, có nhiều dạng khác nhau. Ở mỗi tiết dạy học thanh nhạc, giảng viên đều phải hát mẫu để sinh viên nắm được các kĩ thuật hát, qua đó giảng viên sẽ truyền đạt các kĩ thuật thanh nhạc cơ bản như: kĩ thuật lấy hơi, nén hơi, điều tiết hơi thở, cách mở khẩu hình, các kĩ thuật hát legato, staccato, non-legato…

Xem thêm đào tạo thanh nhạc

Đối với dạy học thanh nhạc, phương pháp thị phạm có nhiều mặt tích cực, nhưng cũng không tránh khỏi những mặt tiêu cực.

Mặt tích cực: Trong dạy học thanh nhạc thì phương pháp thị phạm rất phù hợp và hiệu quả cao sau mỗi giờ học. Với phương pháp này, gần như giảng viên sẽ truyền đạt được hết các kĩ thuật cùng một lúc cho sinh viên, giúp học viên có thể học dễ dàng và làm theo được những yêu cầu của giáo viên về kĩ thuật thanh  nhạc cơ bản.

Mặt tiêu cực: Hiện nay ở các trường âm nhạc nói chung đều sử dụng phương pháp thị phạm, tức là giảng viên hát trước sau đó sinh viên bắt chước giọng hát của giảng viên và hát lại giống hệt. Phương pháp này chỉ phù hợp khi giọng hát của giảng viên có âm thanh vang sáng, đẹp và phải phù hợp với giọng hát của sinh viên hoặc chỉ phù hợp với những sinh viên năm đầu tiên. Tuy nhiên, phương pháp này phần nào là sự truyền đạt những cảm giác chủ quan của người giáo viên và sự tiếp nhận thụ động của người học sinh (đặc biệt là thời gian đầu mới học) nên phương pháp này không được sử dụng cho những sinh viên nắm tốt về kĩ thuật và những sinh viên năm cuối để tránh trường hợp làm hạn chế sự phát triển kĩ thuật của học sinh, hạn chế phẩm chất tự nhiên mà học sinh sẵn có.

reviewnhaccu