Tab guitar Hát về anh

HÁT VỀ ANH
Sáng tác : Thế Hiển
Một ba [Am] lô. Cây súng trên vai.
Ngƣời chiến sĩ. Quen với gian
[Dm] lao.
Ngày dài đêm
[Em] thâu. Vẫn [Am] có những ngƣời lính trẻ.
Nặng tình quê
[Em] hƣơng. Canh [Am] giữ miền đất mẹ..
Rừng âm
[Am] u. Mây núi mênh mông.
Ngày nắng cháy. Đêm giá lạnh
[Dm] đầy.
Rừng mờ sƣơng
[G] khuya. Bóng [Em] tối quân thù trƣớc [Am] mặt.
Nặng tình non
[G] sông. Anh dâng [Em] trọn tuổi đời thanh [Am] xuân.
ĐK:
[Am]
Cho em thơ ngủ ngon. Và vui [Em] bƣớc sớm hôm đến [Am] trƣờng.
[Am] Cho yên vui mùa xuân. Đôi lứa [G] còn hẹn hò ƣớc [Am] mơ.
[Dm] Đã có những hi sinh. [E] Khó nói hết bằng lời.
[F] Nên đọng lại trong [E] tôi những nghĩ [Am] suy.
[Am] Cho em tôi bài ca. Về ngƣời [Em] chiến sĩ nơi tuyến [Am] đầu.
[Am] Nơi biên cƣơng rừng sâu. Anh âm [G] thầm chịu đựng gió [Am] sương
[Dm] Dẫu có những gian lao. [E] Dẫu có những nhọc nhằn.
[F] Mang trong trái tim [Em] anh trọn niềm [Am] tin.
[Am] Xin hát mãi về [G] anh. Ngƣời chiến [Em] sĩ biên [Am] cương.
[Am] Xin hát mãi về [G] anh. Ngƣời chiến [Em] sĩ biên [Am] cương.

reviewnhaccu