Tab guitar nhạc chế SINH VIÊN VỀ QUÊ – Chế bài Hát Về Anh

Nhạc chế sinh viên

guitarMột ba [Am] lô. Anh khoác trên vai.
Vòng qua Ga. Tìm lối về [Dm] nhà.
Dòng người chen [Em] ngang.
Ngao [Am] ngán ra đừờng quốc lộ.
Ngồi chờ xe [Em] quen.
Nhưng không có xe nào đến [Am] cả.
Vì tiền không [Em] mang. Nên anh đành lòng cuốc [Am] bộ.
Này em [Am] yêu. Em có hay chăng.
Đời sinh viên đâu có nhiều [Am] tiền.
Và kìa xe [Em] Ca.
Đang lăn [Am] bánh trên đường quốc lộ.
Và người lơ [Em] xe. Đang vẫy gọi mọi người lên [Am] xe.
ĐK:
[Am] Đưa 20 nghìn đây. Dạ thưa [Em] bác cháu không có [Am] tiền.
[Am] Ô ô hay thằng kia. Không có [G] tiền thì mày xuống [Am] xe.
[Dm] Báo cáo bác cho xin. Cháu nhẵn túi thật [E] mà.
[F] Mong các bác tha [E] cho một lần [Am] thôi.
[Am] Không lôi thôi thằng kia. Không có [G] tiền lại còn lắm [Am] mồm.
[Am] Lên xe đi bà con. Ai lắm [Em] tiền thì ngồi ghế [Am] trên.
[Dm] Bao nhiêu nỗi van xin. Đã nói hết thành [E] lời.
[F] Nhưng các bác không [E] cho đành chịu [Am] thôi.

reviewnhaccu