Hợp âm tình ca đất nước

Hợp âm tình ca đất nước

1. Rằng đã về [Am] ta, cỏ [G] cây, sông [F] núi, ruộng [Em] đồng Cửu [Dm] Long, sông Hồng thoả [G] bao chờ [C] mong Sài Gòn mến [Am] yêu của ta [G] Đêm dài đã [F] qua tình quê [C] hương thêm thiết [Dm] tha Ngọt ngào hương [G] hoa, đẹp ngàn lần non sông [Em] ta [G] Ngân vang tiếng [C] ca. 2. Rằng đã hồi [Am] sinh tình [G] yêu… Continue Reading